ROCACORBA FOODTRUCK: CHAPTER 2

Rocacorba Foodtruck


Capitol 1: L’orígen


Rocacorba Food Truck va néixer el juny de 2017 per servir als esportistes que freqüenten aquesta mítica muntanya de Girona. Situat a tan sols 18 km de Girona i amb una alçada de 992 metres sobre el nivell del mar, converteix aquesta muntanya en un pol d’atracció per a un gran nombre deciclistes professionals i aficionats  que volen demostrar el seu nivell de forma en aquests 13 km de difícil ascens. Rocacorba Foodtruck era el punt de trobada del cap de setmana de tots els ciclistes que vénen a gaudir d’aquestes rutes magnífiques per Girona, Banyoles i Olot.

Capítol 2: Events i Rocacorba Cafè


Després de 2 anys de vida de Rocacorba Foodtruck, hem decidit fer un canvi de rumb, cap a una altra direcció. Aquesta direcció consistia en obrir un nou punt de trobada a Girona:  Rocacorba Cafè Girona, un espai on poder compartir l’experiència Rocacorba amb la màxima de gent possible. Amb un espai de botiga de Rocacorba Clothing, espai de cafeteria, menjador i una terrassa, hem ampliat aquest petit projecte que va nèixer el juny del 2017 cap a un espai,  a l’actual capital mundial del ciclisme. En relació a Rocacorba Foodtruck també hem canviat la dinàmica, i a partir d’ara només participarem en esdeveniments, com curses, trobades o tot el que ens vulgueu proposar!
 

Chapter 1: The origin


Rocacorba Food Truck was born  in June 2017 to serve the sportsmen who frequent this mythical Girona mountain. Located just 18km from Girona and with a height of 992 meters above sea level, they make this mountain a pole of attraction for a number of professional cyclists and amateurs, who come  to prove their level of form in these 13km of hard climb. Rocacorba Food Truck was the meeting point for the weekend of all cyclists, who come to enjoy these magnificent routes around Girona, Banyoles and Olot. And the best place, to eat some local food or take a good coffee!

Chapter 2: Events and Rocacorba Cafè


After 2 years of Rocacorba Foodtruck’s life, we have decided to make a change of direction, to another direction. This direction was to open a new meeting point in Girona: Rocacorba Cafè Girona, a place where you can share the Rocacorba experience with as many people as possible. With a store in Rocacorba Clothing, cafeteria, dining room and a terrace, we have expanded this small project that was born in June 2017 into a space, in the current world capital of cycling. In relation to Rocacorba Foodtruck we have also changed the dynamics, and from now on we will only participate in events, such as races, meetings or whatever you want to propose!